ANA SAYFA ENGLISH Linkedin

HİZMET ALANLARI

İTHALAT GÜMRÜKLEMESİ
HİZMETLERİ:
 • Ordino Alımı
 • İthalat evraklarının firmanızdan alımı
 • G.T.I.P. Tespiti (Tüm dokümanların sağlanması kaydıyla)
 • Gümrük Beyannamesi Tescili ve İşlemlerin Takibi
 • Gümrükleme İşlemi biten malların deponuza teslimi
 • Maliyet hesaplamaları
 • Teminat Mektubu Çözümü
İHRACAT GÜMRÜKLEMESİ
HİZMETLERİ:
 • Faturanın düzenlenmesi
 • Gümrük Beyannamesi Tanzimi
 • A.T.R, EUR 1, Mense Şahadetnamesi vb. belgelerin tanzimi ve Ticaret Odası tasdikleri
 • İhracatçı Birlikleri tasdiki, üyelik kayıtları
 • Gümrük çıkış beyannamesi takibi
 • Gümrük beyannamelerinin kapanışları
 • Geçici çıkışlarda sure takibi
 • Evrak teslimatı
DİĞER
HİZMETLERİMİZ:
 • Yatırım teşvik işlemleri
 • DIIB işlemleri
 • Yatırım ve proje danışmanlığı
 • Sağlık Bakanlığı
 • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı
 • Sanayi Bakanlığı
 • TSE
 • Dış Ticaret Müsteşarlığı
 • Gümrük Müsteşarlığı
 • İş-Güm (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı)
 • Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
 • Dış İşleri Bakanlığı izin ve belge takibi
 • Deniz, hava, kara nakliye hizmetleri organizasyonu

DESTEK

 • Dosya Takip Sistemi
 • Tebliğ
 • Kağıtsız Beyanname
 • Genelge
 • Kanun
 • Mülga
 • Uluslararası İlişkiler
 • Diğer Mevzuat
 • Bakanlar Kurulu Kararları
 • E-İmza Çağrı Merkezi
 • Tüzük
 • Döviz Çeviri
 • Yönetmelik